Управа Дома Здравља Власотинце

3664131

Директор : Др Милена Станковић Митровић, спец. дечје и превентивне стоматологије
Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља, Извршава одлуке Управног и Недзорног одбора, стара се о извршењу финансијског плана и програма рада Дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом, одговоран је оснивачу за рад Дома здравља.

 

Заменик директора :
Др Ружица Валчић, спец педијатрије

 

Главна сестра :
Оливера Стојковић Лепојевић

  Глaвни кординаор плана и анализе здравствене статистике :
Светлана Богдановић
   

 


Menu Title