Јавне набавке за 2016.

План јавних набавки за 2016. годину

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

ЈАВН АНАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР

ЈАВНА НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ПУТЕМ СЛОБОДНЕ ПОГОДБЕ

25.11.2016 Документација: OГЛАС

JAВНА НАБАВКА КОЛОР-ДОПЛЕР УЛТРАЗВУЧНОГ АПАРАТА

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

18.11.2016 Документација: ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ВОЗИЛА

02.11.2016 Документација: ОГЛАС

ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА

ЛИЦИТАЦИЈА

13.10.2016 Документација: ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

JAВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ-ЛОЖ УЉЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА-ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ

ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

17.08.2016 Документација: ОГЛАС

БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА

KAНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА КОТЛОВА


Menu Title