Огранак Црна Трава

Управник : Др. Милош Николић
Главни техничар : Новица Николић
Главни књиговођа : Драган Ишљамовић, економиста
Главни возач : Мирољуб Будић

Служба опште медицине, хитне медицинске помоћи и поливалентне патронаже

  • Амбуланта опште медицине у Црној Трави
  • Здравствена амбуланта у Саставу Река
  • Здравствена амбуланта у Градској
  • Здравствена амбуланта у Преслапу

Menu Title