Дом Здравља Власотинце - Добродошли

У обављању делатности Дом здравља спроводи здравствену заштиту:
На спречавању, откривању, сузбијању и лечењу заразних болести и других акутних и хроничних болести, повреда и поремећаја здравља, посебно од већих социјално-медицинског значаја.
На планирању породице и развијању хуманих и одговорних односа међу половима.
Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања која воде унапређењу и очувању здравља.
Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда као и начина и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавање инвалидности.
Прати и спроводи стручно и научно утаначене методе дијагностике, лечења и рехабилитације и др.
Спроводи програме здравствене заштите.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ [ПДФ 224КB]
ПРАВИЛНИК О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ [ПДФ 400КB]

Радно време у Дому здравља Власотинце

Управа

Сваког дана од 07:00 – 15:00ч

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва:

Понедељком: прва смена од 07:00 до 15:00ч, друга смена од 12:30 до 20:30ч.
Од уторка до петка: прва смена од 07:00-14:30ч , друга смена од 13:00-20:30ч , једна радна субота, до испуњења 40 часовне радне недеље.

Одсек за кућно лечење и медицинску негу:
Понедељком, у сменама: прва смена од 07:30 – 15:00ч , друга смена од 13:00 до 20:30ч , од уторка до петка: од 07:30 до 14:30ч , ,друга смена од 13:30 до 20:30ч ,суботом до испуњења 37 часовне радне недеље.

Здравствена амбуланта Свође:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Тегошница:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Присјан:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Ломница:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Стајковце:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Лопушња:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Орашје:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч

Служба за здравствену заштиту деце, жена и поливалентне патронаже

Одељење за здравствену заштиту деце:
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце:
Понедељком: у сменама: прва смена 07:00 до 15:00ч, друга смена 12:30 до 20:30ч
Од уторка до петка:прва смена од 07:00 до 14:30ч, друга смена од 13:00 до 20:30ч и суботом до испуњења 40 часовне радне недеље.
Одсек за здравствену заштиту школске деце:
Понедељком: у сменама: прва смена 07:00 до 15:00ч, друга смена 12:30 до 20:30ч
Од уторка до петка:прва смена од 07:00 до 14:30ч, друга смена од 13:00 до 20:30ч и суботом до испуњења 40 часовне радне недеље.

Одељење за здравствену заштиту жена:
Понедељком: у сменама: прва смена 07:00 до 15:00, друга смена 12:30 до 20:30ч
Од уторка до петка:прва смена од 07:00 до 14:30ч, друга смена од 1300 до 20:30ч и суботом до испуњења 40 часовне радне недеље.

Одељење за поливалентну патронажу:
Понедељком: у сменама: прва смена 07:00 до 14:30ч
Од уторка до петка: прва смена од 07:00 до 14:00ч, суботом до испуњења 37 часовне радне недеље.

Служба хитне медицинске помоћи

Сваког дана од 00:00 до 24:00ч, у сменама: дневна смена 07:00 до 19:00ч, ноћна смена од 19:00 – 07:00ч наредног дана, уз периодичну измену смена до испуњења 35 часовне радне недеље.

Стоматолошка служба

Одељење стоматолошке заштите одраслих:
Понедељком: од 07:00 до 20:30ч,у сменама: прва смена 07:00 до 14:30ч , друга смена 13:00 до 20:30,
од уторка до петка: прва смена од 07:00 до 14:00ч, друга смена од 13:30 до 20:30ч, суботом до испуњења 37 часовне радне недеље.

Одељење дечје стоматологије:
Понедељком: од 07:00 до 20:30, у сменама: прва смена 07:00 до 14:30ч , друга смена 13:00 до 20:30ч,
од уторка до петка: прва смена од 07:00 до 14:00ч, друга смена од 13:30 до 20:30ч, суботом до испуњења 37 часовне радне недеље.

Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику

Одељење радиолошке заштите:
Понедељком: прва смена од 07:30 до 13:30ч, друга смена 13:30 до 19:00ч, од уторка до петка: прва смена од 07:30 до 13:30ч,друга смена од 13:30 до 19:00ч, суботом до испуњења 30 часовне радне недеље.

Одељење лабораторијске заштите:
Прва смена од 07:00 до 14:00ч, друга смена 13:30 до 20:30ч, суботом до испуњења 36 часовне радне недеље.

Служба за специјалистичко консултативну делатност

Одељење интернистичке заштите:
Понедељком: прва смена од 07:00 до 15:00ч, друга смена од 12:30 до 20:30ч; од уторка до петка: прва смена од 07:00 до 14:30ч, друга смена од 13:00 до 20:30ч; ,једна субота до испуњења 40 часовне радне недеље.

Одсек дерматовенеролошке заштите:
Понедељком: прва смена од 07:00 до 15:00ч, друга смена од 12:30 до 20:30ч од уторка до петка: прва смена од 07:00 до 14:30ч, друга смена од 13:00 до 20:30ч,једна субота до испуњења 40 часовне радне недеље.

Одсек физикалне медицине и рехабилитације:
Понедељком: прва смена од 07:00 до 15:00ч, друга смена од 12:30 до 20:30ч од уторка до петка: прва смена од 07:00 до 14:30ч, друга смена од 13:00 до 20:30ч,једна субота до испуњења 40 часовне радне недеље.

Служба за правно економско-финансијске, техничке и друге послове

Одсек за правне послове:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч.

Одсек за економско – финансијске послове:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч.

Одсек за техничке и друге послове:
Понедељком: прва смена од 06:00 до 14:00ч, друга смена од 13:30 до 20:30ч; од уторка до петка: прва смена од 06:00 до 13:30ч, друга смена од 13:00 до 20:30ч ,једна субота до испуњења 40 часовне радне недеље.

Огранак Црна Трава

Oд понедељка до петка од 07:00 до 15:00ч.

Служба опште медицине, хитне медицинске помоћи и поливалентне патронаже:
Амбуланта опште медицине

Сваког дана од 00:00 до 24:00ч, у сменама прва смена 07:00 до 19:00ч, друга смена 19:00 до 07:00ч, уз периодичну измену смена до испуњења 40 часовне радне недеље.

Здравствена амбуланта Састав Река:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Градска:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч
Здравствена амбуланта Преслап:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч

Одсек за здравствену заштиту деце и жена:
Сваког радног дана од 07:00 до 15:00ч, једна субота у месецу до испуњења 40 часовне радне недеље.


Menu Title

Важно обавештење

Сви пацијенти који гравитирају ка Дому здравља Власотинце, а дошли су из ризичних подручја где је могућа изложеност инфекцији новим Корона вирусом 2019-nCoV, или су били у контакту са особом , која је била изложеа инфекцији новим корона вирусом ради даљег поступања треба да се јаве на телефоне :

016 876 180 – хитна служба Дома здравља Власотинце
016 241 724 – Завод за јавно здравље Лесковац
064 864 88 25 – Др Јадранка Красић, епидемиолог
064 839 24 05 – Др Зорана Кулић, епидемиолог
064 839 24 19 – Др Весна Живановић

Дом здравља Власотинце је формирао нову амбуланту за пријем пацијената са респираторним тегобама и повишеном температуром која се налази у оквиру Дома здравља Власотинце (наша специјалистичка амбуланта) и овом прилоком се моле сви пацијенти са наведеним тегобама да се јаве на телефоне 064/880-99-20 и 016/876-180 . Телефони су доступни 24 часова за пружање неопходних информација.

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA

Dr Nela Milenković - 064/8809891
Dr Jasmina Jović - 063/7118915
Dr Đorđe Bosić - 062/516872
Dr Nebojša Petrović - 062/484662
Dr Dragoslav Rakić - 063/458094
Dr Biljana Ivanović - 062/8436797
Dr Kosovka Ilić - 064/8809835
Dr Dragan Spasić - 064/8807450
Dr Jovanka Stanojević - 062/546776
Dr Gorica Filipović – 062/8873087
Dr Violeta Pavlović - 064/8809808
Dr Violeta Ivković - 069/2499948
Dr Perica Đorđević - 064/1760565
Dr Gorica Stanković - 064/6496532
Dr Ružica Valčić - 064/8809906
Dr Lidija Pešić Konstantinović - 064/3326397
Dr Milena Jovanović - 069/4240555