Акредитација

                                               

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

        На основу члана 213-216. Закона о здравственој заштити, као и  чл.17 и 18. Правилника о акредитацији здравствених установа, спроведен је поступак акредитације од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије – Београд.

       Тим за спољашње оцењивање квалитета рада Дом здравља Власотинце доставио је Агенцији Извештај о спољашњем оцењивању од 21.11.2018.године.

       Поступак оцењивања квалитета Дома здравља Власотинце спроведен је према критеријумима који су утврђени стандардима за акредитацију здравстевних установа примарног нивоа здравствене заштите.

       На основу релевантних података, Дом здравља Власотинце, у складу са чл.18. став 3. Правилника о акредитацији стиче акредитацију на период од осам година,  почев од Децембра 2018.године до Децембра 2025.године.

 

AГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ


Menu Title