Акредитација

                                               

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

        На основу члана 213-216. Закона о здравственој заштити, као и  чл.17 и 18. Правилника о акредитацији здравствених установа, спроведен је поступак акредитације од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије – Београд.

       Тим за спољашње оцењивање квалитета рада Дом здравља Власотинце доставио је Агенцији Извештај о спољашњем оцењивању од 21.11.2018.године.

       Поступак оцењивања квалитета Дома здравља Власотинце спроведен је према критеријумима који су утврђени стандардима за акредитацију здравстевних установа примарног нивоа здравствене заштите.

       На основу релевантних података, Дом здравља Власотинце, у складу са чл.18. став 3. Правилника о акредитацији стиче акредитацију на период од осам година,  почев од Децембра 2018.године до Децембра 2025.године.

 

AГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ


Menu Title

Важно обавештење

Сви пацијенти који гравитирају ка Дому здравља Власотинце, а дошли су из ризичних подручја где је могућа изложеност инфекцији новим Корона вирусом 2019-nCoV, или су били у контакту са особом , која је била изложеа инфекцији новим корона вирусом ради даљег поступања треба да се јаве на телефоне :

016 876 180 – хитна служба Дома здравља Власотинце
016 241 724 – Завод за јавно здравље Лесковац
064 864 88 25 – Др Јадранка Красић, епидемиолог
064 839 24 05 – Др Зорана Кулић, епидемиолог
064 839 24 19 – Др Весна Живановић

Дом здравља Власотинце је формирао нову амбуланту за пријем пацијената са респираторним тегобама и повишеном температуром која се налази у оквиру Дома здравља Власотинце (наша специјалистичка амбуланта) и овом прилоком се моле сви пацијенти са наведеним тегобама да се јаве на телефоне 064/880-99-20 и 016/876-180 . Телефони су доступни 24 часова за пружање неопходних информација.

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA

Dr Nela Milenković - 064/8809891
Dr Jasmina Jović - 063/7118915
Dr Đorđe Bosić - 062/516872
Dr Nebojša Petrović - 062/484662
Dr Dragoslav Rakić - 063/458094
Dr Biljana Ivanović - 062/8436797
Dr Kosovka Ilić - 064/8809835
Dr Dragan Spasić - 064/8807450
Dr Jovanka Stanojević - 062/546776
Dr Gorica Filipović – 062/8873087
Dr Violeta Pavlović - 064/8809808
Dr Violeta Ivković - 069/2499948
Dr Perica Đorđević - 064/1760565
Dr Gorica Stanković - 064/6496532
Dr Ružica Valčić - 064/8809906
Dr Lidija Pešić Konstantinović - 064/3326397
Dr Milena Jovanović - 069/4240555