Служба хитне медицинске помоћи

Начелник службе : Др Љубица Живковић,  спец. опште медицине
Главна сестра службе:
Зорица Ђорђевић

С Х М П  при Дому здравља Власотинце ради као самостална служба.То је витална служба примарне здравствене заштите која је у сваком случају прва на удару код несрећа сваке врсте, од временских непогода, епидемија, саобраћајних удеса и сл. Ова служба ради непрекидно 24х. Пружа услуге становништву општине Власотинце која се састоји од града Власотинце  и 48 насеља. Према  попису становника из 2011.г. то је 29893 становника.  Дому здравља Власотинце припада и општина Црна Трава  са 2563 становника. Општина Власотинце се простире на површини 307.93 км2. Рељеф општине је врло разуђен и са знатним висинским разликама од 230м н.в. до 1433 м нв.врх Острозуба.

СХМП прошле 2016 године обавила  17465 прегледа, од тога 3966 на терену.

Ове 2017 године за прва три месеца СХМП збринула је  5020 пацијената, од тога  951 преглед на терену. Имали смо 4 случаја тешке трауме на терену,  79 позива првог реда хитности, 21 случај акутног коронарног синдрома, 7 случаја кардиомуналних реанимација, од тога 1 успешна.

.Захваљујући развоју фиксне и мобилне телефоније имамо велики број позива и из удаљених насеља и СХМП се максимално труди да заврши све оправдане позиве

СХМП ради континуирано 24х дневно, увек са једном екипом у амбуланти и 1 екипом на терену.Посебног диспечера немамо, али позиве на број 194  увек прима лекар.На располагању   имамо  2 реанимобила са комплетном опремом за збрињавање и најкомпликованијих ургентних стања.Просечно време стизања на место догађаја, пацијенту,  код позива и реда хитности је 8,77 мин.

Захваљујући  савесности лекара, квалитетној опреми, континуираној едукацији СХМП је служба којој се у првом реду највише обраћају пацијенти у случају акутних и хитних стања. То  је највише  жељена служба у Д.З.

Радно место је амбуланта или терен. Ту спадају станови, дворишта, њиве, путеви, шуме, дању и ноћу на температури од минус 20 до плус 45ст. у колима, помажемо свима којима је то потребно , збрињавамо ургентна стања, транспорт лица у секундарне и терцијалне здравствене установе.,

 Услуге се пружају свима без обзира на верску, националну припадност, пол, узраст. Стручно медицински обезбеђујемо  спортске, културне и политичке манифестације.

Можемо да се похвалимо  високим  стручним и моралним  квалитететом запослених у СХМП. Континуирано се колективно и индивидуално ради на едукацији екипа СХМП.


Menu Title

Важно обавештење

Сви пацијенти који гравитирају ка Дому здравља Власотинце, а дошли су из ризичних подручја где је могућа изложеност инфекцији новим Корона вирусом 2019-nCoV, или су били у контакту са особом , која је била изложеа инфекцији новим корона вирусом ради даљег поступања треба да се јаве на телефоне :

016 876 180 – хитна служба Дома здравља Власотинце
016 241 724 – Завод за јавно здравље Лесковац
064 864 88 25 – Др Јадранка Красић, епидемиолог
064 839 24 05 – Др Зорана Кулић, епидемиолог
064 839 24 19 – Др Весна Живановић

Дом здравља Власотинце је формирао нову амбуланту за пријем пацијената са респираторним тегобама и повишеном температуром која се налази у оквиру Дома здравља Власотинце (наша специјалистичка амбуланта) и овом прилоком се моле сви пацијенти са наведеним тегобама да се јаве на телефоне 064/880-99-20 и 016/876-180 . Телефони су доступни 24 часова за пружање неопходних информација.

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA

Dr Nela Milenković - 064/8809891
Dr Jasmina Jović - 063/7118915
Dr Đorđe Bosić - 062/516872
Dr Nebojša Petrović - 062/484662
Dr Dragoslav Rakić - 063/458094
Dr Biljana Ivanović - 062/8436797
Dr Kosovka Ilić - 064/8809835
Dr Dragan Spasić - 064/8807450
Dr Jovanka Stanojević - 062/546776
Dr Gorica Filipović – 062/8873087
Dr Violeta Pavlović - 064/8809808
Dr Violeta Ivković - 069/2499948
Dr Perica Đorđević - 064/1760565
Dr Gorica Stanković - 064/6496532
Dr Ružica Valčić - 064/8809906
Dr Lidija Pešić Konstantinović - 064/3326397
Dr Milena Jovanović - 069/4240555