Служба хитне медицинске помоћи

Начелник службе : Др Драган Спасић
Главна сестра службе:
Зорица Ђорђевић

С Х М П  при Дому здравља Власотинце ради као самостална служба.То је витална служба примарне здравствене заштите која је у сваком случају прва на удару код несрећа сваке врсте, од временских непогода, епидемија, саобраћајних удеса и сл. Ова служба ради непрекидно 24х. Пружа услуге становништву општине Власотинце која се састоји од града Власотинце  и 48 насеља. Према  попису становника из 2011.г. то је 29893 становника.  Дому здравља Власотинце припада и општина Црна Трава  са 2563 становника. Општина Власотинце се простире на површини 307.93 км2. Рељеф општине је врло разуђен и са знатним висинским разликама од 230м н.в. до 1433 м нв.врх Острозуба.

СХМП прошле 2016 године обавила  17465 прегледа, од тога 3966 на терену.

Ове 2017 године за прва три месеца СХМП збринула је  5020 пацијената, од тога  951 преглед на терену. Имали смо 4 случаја тешке трауме на терену,  79 позива првог реда хитности, 21 случај акутног коронарног синдрома, 7 случаја кардиомуналних реанимација, од тога 1 успешна.

.Захваљујући развоју фиксне и мобилне телефоније имамо велики број позива и из удаљених насеља и СХМП се максимално труди да заврши све оправдане позиве

СХМП ради континуирано 24х дневно, увек са једном екипом у амбуланти и 1 екипом на терену.Посебног диспечера немамо, али позиве на број 194  увек прима лекар.На располагању   имамо  2 реанимобила са комплетном опремом за збрињавање и најкомпликованијих ургентних стања.Просечно време стизања на место догађаја, пацијенту,  код позива и реда хитности је 8,77 мин.

Захваљујући  савесности лекара, квалитетној опреми, континуираној едукацији СХМП је служба којој се у првом реду највише обраћају пацијенти у случају акутних и хитних стања. То  је највише  жељена служба у Д.З.

Радно место је амбуланта или терен. Ту спадају станови, дворишта, њиве, путеви, шуме, дању и ноћу на температури од минус 20 до плус 45ст. у колима, помажемо свима којима је то потребно , збрињавамо ургентна стања, транспорт лица у секундарне и терцијалне здравствене установе.,

 Услуге се пружају свима без обзира на верску, националну припадност, пол, узраст. Стручно медицински обезбеђујемо  спортске, културне и политичке манифестације.

Можемо да се похвалимо  високим  стручним и моралним  квалитететом запослених у СХМП. Континуирано се колективно и индивидуално ради на едукацији екипа СХМП.


Menu Title