Служба за здравствену заштиту деце, жена и поливалентне патронаже

Начелник службе : Др Виолета Павловић, спец.гинекологије и акушерства
Главна сестра службе: Љиљана Ђорђевић

Одељење за здравствену заштиту деце

  • Одсек за здравствену заштиту предшколске деце
  • Одсек за здравствену заштиту школске деце

Одељење за здравствену заштиту жена
Одељење за поливалентну патронажу


Menu Title