Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику

Одељење радиолошке заштите
Начелник службе :
Др Драгана Кеча Пешић, спец.радиологије
Главни техничар : Саша Ђокић


Одељење лабораторијске дијагностике
Начелник службе :
Др Слађана Каруовић, спец.лаб.дијагностике
Главни техничар :
Мирослав Стојановић


Menu Title