Служба за правно економско-финансијске, техничке и друге послове

Начелник службе : Марјан Тотошковић, дипл. економиста

 Одсек за правне послове – шеф одсека Александра Нитовски Митић, дипл правник
 Одсек за економско-финансијске послове – шеф рачуноводства Данијела Анђелковић, економиста
 Шеф возног парка  – Зоран Коцић.

.


Menu Title