Служба за правно економско-финансијске, техничке и друге послове

Начелник службе : Марјан Тотошковић, дипл. економиста

 Одсек за правне послове
 Одсек за економско-финансијске послове – шеф рачуноводства Данијела Анђелковић, економиста
 Одсек за техничке и друге послове – шеф техничке службе Властимир Ђорђевић

.


Menu Title