Јавне набавке за 2015.

УСЛУГE ОСИГУРАЊА ЗГРАДА, ОПРЕМЕ, СТАКЛА И ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ (НЕЗГОДЕ, ЈНМВ 19/2015

РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ЈНМВ 17/2015

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ЈНМВ 16/2015

ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ И ДРУГИ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ЈНМВ 13/2015

Биохемијски анализатор, ЈНМВ 12/2015

ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ (ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ) ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ЈНМВ 11/2015

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ЈНМВ 10/2015

НОВО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО „ЛАДА – НИВА“ 1.7I 4Х4 – EURO5 ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ЈНМВ 9/2015

11.06.2016 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Канцеларијски материјал, ЈНМВ 7/2015

ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ЈН 6/15

21.05.2015 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Menu Title