ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Све додатне информације везане за јавне набавке мозете добити на телефон +381(0)16 / 875 130.
Особа задузена за послове јавних набавки Александра Нитовски Митић.дипл. правник.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља Власотинце
Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује.


Menu Title