Рaзвој здравствене службе на територији општине Власотинце

Новија историја каже да је Стационар у Власотинцу формиран 1921. године и да је здравствена служба функционисала и за време Другог светског рата, а да су носиоци здравствене службе били доктор Радул Велашевић и доктор Живојин Поповић.

После окончања Другог светског рата, Народни одбор бив. среза Власотиначког формирао је Дом народног здравља у Власотинцу који је као такав пословао до реорганизације здравствених установа која је извршена 1953. године. Народни одбор среза Власотиначког 19. фебруара 1953. године донео је решење број 4046 којим се формира Дом народног здравља са седиштем у Власотинцу.

Локација тадашњег Дома народног здравља била је између садашњих улица Васе Чарапића и 12-тих Бригада. У саставу Дома народног здравља били су: Среска болница у Власотинцу (пређашња локација), И амбуланта у Власотинцу, И зубна амбуланта у Власотинцу, ИИ амбуланта са стационарем у Грделици, ИИ зубна амбуланта у Грделици, ИИИ амбуланта у Црној Трави, И, ИИ, ИИИ здравствена амбуланта у Присјану, Тегошници и Градској. На истој седници Народног одбора среза Власотиначког за привременог управника ДНЗ је именован др Божидар Тасић, а за чланове привременог Управног одбора именовани су: др Божидар Тасић, лекар – управник Среске болнице у Власотинцу, Стаменко Крстић, директор Завода за социјално осигурање у Власотинцу, Велимир Миленковић, као председник среског савеза зем. зад. Власотинце, Велимир Нешић, благајник среске винарске задруге у Власотинцу, Ковиљка Младеновић, учитељица из Власотинца, Драгомир Петковић, инспектор из Власотинца, Никола Видосављевић, службеник предузећа М. Диманић из Власотинца, Милорад Тасић, учитељ из Грделице, Јосиф Стојановић, бив. дезинфектор среске болнице у Власотинцу, Душан Прокић, срески лекар из Власотинца,Урош Диманић, инвалид из Власотинца и Сотир Радивојевић, одборник среског већа НО-а среза из Власотинца.

Преузми цели текст РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (doc 64KB)


Menu Title

Важно обавештење

Сви пацијенти који гравитирају ка Дому здравља Власотинце, а дошли су из ризичних подручја где је могућа изложеност инфекцији новим Корона вирусом 2019-nCoV, или су били у контакту са особом , која је била изложеа инфекцији новим корона вирусом ради даљег поступања треба да се јаве на телефоне :

016 876 180 – хитна служба Дома здравља Власотинце
016 241 724 – Завод за јавно здравље Лесковац
064 864 88 25 – Др Јадранка Красић, епидемиолог
064 839 24 05 – Др Зорана Кулић, епидемиолог
064 839 24 19 – Др Весна Живановић

Дом здравља Власотинце је формирао нову амбуланту за пријем пацијената са респираторним тегобама и повишеном температуром која се налази у оквиру Дома здравља Власотинце (наша специјалистичка амбуланта) и овом прилоком се моле сви пацијенти са наведеним тегобама да се јаве на телефоне 064/880-99-20 и 016/876-180 . Телефони су доступни 24 часова за пружање неопходних информација.

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA

Dr Nela Milenković - 064/8809891
Dr Jasmina Jović - 063/7118915
Dr Đorđe Bosić - 062/516872
Dr Nebojša Petrović - 062/484662
Dr Dragoslav Rakić - 063/458094
Dr Biljana Ivanović - 062/8436797
Dr Kosovka Ilić - 064/8809835
Dr Dragan Spasić - 064/8807450
Dr Jovanka Stanojević - 062/546776
Dr Gorica Filipović – 062/8873087
Dr Violeta Pavlović - 064/8809808
Dr Violeta Ivković - 069/2499948
Dr Perica Đorđević - 064/1760565
Dr Gorica Stanković - 064/6496532
Dr Ružica Valčić - 064/8809906
Dr Lidija Pešić Konstantinović - 064/3326397
Dr Milena Jovanović - 069/4240555