Рaзвој здравствене службе на територији општине Власотинце

Новија историја каже да је Стационар у Власотинцу формиран 1921. године и да је здравствена служба функционисала и за време Другог светског рата, а да су носиоци здравствене службе били доктор Радул Велашевић и доктор Живојин Поповић.

После окончања Другог светског рата, Народни одбор бив. среза Власотиначког формирао је Дом народног здравља у Власотинцу који је као такав пословао до реорганизације здравствених установа која је извршена 1953. године. Народни одбор среза Власотиначког 19. фебруара 1953. године донео је решење број 4046 којим се формира Дом народног здравља са седиштем у Власотинцу.

Локација тадашњег Дома народног здравља била је између садашњих улица Васе Чарапића и 12-тих Бригада. У саставу Дома народног здравља били су: Среска болница у Власотинцу (пређашња локација), И амбуланта у Власотинцу, И зубна амбуланта у Власотинцу, ИИ амбуланта са стационарем у Грделици, ИИ зубна амбуланта у Грделици, ИИИ амбуланта у Црној Трави, И, ИИ, ИИИ здравствена амбуланта у Присјану, Тегошници и Градској. На истој седници Народног одбора среза Власотиначког за привременог управника ДНЗ је именован др Божидар Тасић, а за чланове привременог Управног одбора именовани су: др Божидар Тасић, лекар – управник Среске болнице у Власотинцу, Стаменко Крстић, директор Завода за социјално осигурање у Власотинцу, Велимир Миленковић, као председник среског савеза зем. зад. Власотинце, Велимир Нешић, благајник среске винарске задруге у Власотинцу, Ковиљка Младеновић, учитељица из Власотинца, Драгомир Петковић, инспектор из Власотинца, Никола Видосављевић, службеник предузећа М. Диманић из Власотинца, Милорад Тасић, учитељ из Грделице, Јосиф Стојановић, бив. дезинфектор среске болнице у Власотинцу, Душан Прокић, срески лекар из Власотинца,Урош Диманић, инвалид из Власотинца и Сотир Радивојевић, одборник среског већа НО-а среза из Власотинца.

Преузми цели текст РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (doc 64KB)


Menu Title