Јавне набавке за 2019.

План јавних набавки за 2016. годину

ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

30.04.2019 Документација: ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА


Menu Title