Јавне набавке за 2019.

План јавних набавки за 2016. годину

ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

30.04.2019 Документација: ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

ЈАВНА НАБАВКА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

29.05.2019 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПЛАН ЈН

02.07.2019 Документација: ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ

ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ ДЗ ВЛАСОТИНЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА-ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ

ЈАВНА НАБАВКА СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЈАВНА НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА

ПЛАН ЈН ИЗМЕНА

29.07.2019 Документација: ПЛАН ЈН ИЗМЕНА

OGLAS

16.08.2019 Документација: OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE

JAVNA NABAVKA LOŽ ULJA

26.08.2019 Документација: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

JAVNA NABAVKA STOMATOLOŠKOG MATERIJALA

JAVNA NABAVKA KARDIOSONDE


Menu Title