Јавне набавке за 2018.

План јавних набавки за 2016. годину

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

JAVNA NABAVKA OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE

ЈАВНА НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ ХЕМАТОЛОШКОГ АПАРАТА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ

ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ И ДРУГИ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА ЕНЕРГЕНТАТА-ДРВО И УГАЉ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

20.08.2018 Документација: ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА

ЈАВНА НАБАВКА СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ВОЗИЛА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-Сервисирање возила

15.06.2018 Документација: ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

14.04.2018 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА

ЈАВНА НАБАВКА СЕРВИСИРАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ У ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ

JAVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA

Лицитација за издавање у закуп просторија за обављање апотекарске делатности

03.01.2018 Документација: LICITACIJA

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

19.11.2018 Документација: ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ЈАВНА НАБАВКА НУСЛУГА-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

22.11.2018 Документација: ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛА

11.12.2018 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА


Menu Title