Јавне набавке за 2017.

План јавних набавки за 2016. годину

PREGOVARACKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA ZA JN REAGENASA

JAVNA NABAVKA OSIGUARANJA IMOVINE I LICA

ЈАВНА НАБАВКА РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛА

14.12.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

14.12.2017 Документација: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

27.11.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-АУТООДГОВОРНОСТ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА

01.09.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА-ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

22.08.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПРЕВОЗ БОЛЕСНИКА

ПОСТУПАК ЛИЦИТАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

15.06.2017 Документација: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНА НАБАВКА НОВОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА


Menu Title