Јавне набавке за 2017.

План јавних набавки за 2016. годину

PREGOVARACKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA ZA JN REAGENASA

JAVNA NABAVKA OSIGUARANJA IMOVINE I LICA

ЈАВНА НАБАВКА РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛА

14.12.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

14.12.2017 Документација: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

27.11.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-АУТООДГОВОРНОСТ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА

01.09.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА-ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

22.08.2017 Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПРЕВОЗ БОЛЕСНИКА

ПОСТУПАК ЛИЦИТАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

15.06.2017 Документација: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНА НАБАВКА НОВОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА


Menu Title

Важно обавештење

Сви пацијенти који гравитирају ка Дому здравља Власотинце, а дошли су из ризичних подручја где је могућа изложеност инфекцији новим Корона вирусом 2019-nCoV, или су били у контакту са особом , која је била изложеа инфекцији новим корона вирусом ради даљег поступања треба да се јаве на телефоне :

016 876 180 – хитна служба Дома здравља Власотинце
016 241 724 – Завод за јавно здравље Лесковац
064 864 88 25 – Др Јадранка Красић, епидемиолог
064 839 24 05 – Др Зорана Кулић, епидемиолог
064 839 24 19 – Др Весна Живановић

Дом здравља Власотинце је формирао нову амбуланту за пријем пацијената са респираторним тегобама и повишеном температуром која се налази у оквиру Дома здравља Власотинце (наша специјалистичка амбуланта) и овом прилоком се моле сви пацијенти са наведеним тегобама да се јаве на телефоне 064/880-99-20 и 016/876-180 . Телефони су доступни 24 часова за пружање неопходних информација.

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA

Dr Nela Milenković - 064/8809891
Dr Jasmina Jović - 063/7118915
Dr Đorđe Bosić - 062/516872
Dr Nebojša Petrović - 062/484662
Dr Dragoslav Rakić - 063/458094
Dr Biljana Ivanović - 062/8436797
Dr Kosovka Ilić - 064/8809835
Dr Dragan Spasić - 064/8807450
Dr Jovanka Stanojević - 062/546776
Dr Gorica Filipović – 062/8873087
Dr Violeta Pavlović - 064/8809808
Dr Violeta Ivković - 069/2499948
Dr Perica Đorđević - 064/1760565
Dr Gorica Stanković - 064/6496532
Dr Ružica Valčić - 064/8809906
Dr Lidija Pešić Konstantinović - 064/3326397
Dr Milena Jovanović - 069/4240555