Финансијски план за 2024. годину

Финансијски план за 2024. годину
Завршни рачун за 2023.

Дневни финансијски извештај

JUL

JUN

MAJ

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 29.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 28.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 27.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 25.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 24.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 23.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 22.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 21.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 20.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 18.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 17.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 16.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 15.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 14.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 13.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 11.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 10.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 09.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 08.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 07.05.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 01.05.2024

APRIL

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 30.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 24.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 23.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 22.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 20.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 19.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 18.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 17.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 16.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 15.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 13.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 12.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 11.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 10.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 09.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 08.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 05.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 04.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 03.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 02.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 01.04.2024

MART

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 30.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 29.04.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 28.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 27.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 26.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 25.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 23.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 22.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 21.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 20.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 19.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 18.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 16.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 15.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 14.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 13.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 11.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 09.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 08.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 07.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 06.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 05.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 04.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 02.03.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 01.03.2024

FEBRUAR

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 29.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 28.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 27.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 26.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 23.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 22.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 21.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 20.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 19.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 14.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 13.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 12.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 10.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 09.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 08.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 07.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 06.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 05.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 03.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 02.02.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 01.02.2024

ЈАНУАР

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 31.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 30.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 27.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 26.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 25.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 24.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 23.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 22.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 19.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 18.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 17.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 16.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 15.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 13.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 12.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 11.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 03.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 04.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 05.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 09.01.2024
Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Власотинце на дан - 10.01.2024

Menu Title