ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ

ОБАВЕЗНА ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ ПРОТИВ МАЛИХ БОГИЊА,ЗАУШАКА И РУБЕЛЕ
Имунизација је регулисана Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл.Гласник Републике Србије бр. 15/2016, 68/2020 и136/2020), Правилником о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018, 104/2018, 6/2021, 52/2021 и 66/2022), Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (,,Службени гласник РС ” број 65/20, 23/2023), Стручним методолошким упутством за спровођење имунизације становништва против одређених заразних болести, Законом о лековима и медицинским средствима („”Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – др. закон и 105/2017 – др. закон), Правилником о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања („Сл.гласник РС“, бр. 44/2017 и 58/2018) и Упутством за надзор над нежељеним догађајем након имунизације.
Активна имунизација против малих богиња, заушака и рубеле
Примарна вакцинација против малих богиња, заушака и рубеле спроводи се код деце од навршених 12 месеци једном дозом комбиноване живе вакцине против малих богиња, заушака и рубелe – MMR вакцина (M-M-R-VaxPRO) и треба је спровести правовремено до навршених 15 месеци живота.
Вакцине ће припремити наш имуни систем за заштиту против одређених заразних болести.

ПОЗИВ ЗА ДОПУНСКУ ВАКЦИНАЦИЈУ ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД 2015-2021 ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ И РЕВАКЦИНАЦИЈУ ММР ВАКЦИНОМ СА ТЕРИТОРИЈЕ Д.З.ВЛАСОТИНЦЕ
Позивају се родитељи деце узраста од 2015-2021.године са територије града Лесковца са насељима да се јаве свом изабраном лекару педијатру по добијању позива за вакцинацију,телефонског позиву од стране извођача имунизације за предшколску и школску децу,службе педијатрије Д.З. Власотинце или по позиву патронажне сестре како би вакцинисали своју децу против малих богиња,заушака и рубеле као и других одређених заразних болести за које постоје вакцине.
Родитељи који нису добили позив, а немају податак о вакцинацији детета за свој узраст могу да се јаве изабраном лекару педијатру и провере вакцинални статус детета.
Вакцинација се спроводи током целе године
Дете се вакцинише када је здраво.
Сваки родитељ може да се јави изабраном педијатру ,да провери да ли је дете вакцинисано против одређених заразних болести за свој узраст.
Вакцине нас штите од инфекција ,комликација болести и смрти.
Вакцине су безбедне ,ефикасне и доступне.
Вакцина брине о сваког детету и његовом здрављу.
Моја вакцина штити мене ,моју породицу и заједницу.

Вакцине ће припремити наш имуни систем за заштиту против одређених заразних болести.

НИЖИ ОБУХВАТ ММР ВАКЦИНОМ ДЕЦЕ У ДРУГОЈ И СЕДМОЈ ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА И ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ
Позиви се упућују након одржаног састанка окружних координтора имунизације у Институту Батут са представницима Министарства здравља ,представницима Светске здравствене организације због нижег обухвата ММР вакцином деце у у другој и седмој години посебно у периоду 2020. -2022. године ( пандемија ковид 19) као и у периоду 2014-2016 .у Р.Србији. На територији Р.С. обухват ММР вакцином у 2 години је 74,2% у 2021.години ,а 81,3% у 2022години. Међу окрузима са обухватом испод 85%, регистрован је и Јабланички округ. На територији Јабланичког округа обухват ММР вакцином у 2 години је 89,1% у 2021.години и 82,1% у 2022.години..Представљене су општине са нижим обухватом имунизације ММР-ом у другој години у периоду 2008 2022 години у Републици Србији међу којима је и Општина Власотинце. Обухват имунизације ММР у другој години живота на територији ДЗ Власотинце у 2022 и износио је 87%. Познато је да је потребно обухватити минимално 95% деце ММР вакцинацијом како не би дошло до епидемијског ширења малих богиња. Из напред наведеног закључено је да се спроведе допунске имунизације деце узраста од 2015-2021. ММР вакцином, позивањем деце за вакцинацију ради достизања обухвата до 95% до краја године. .
Вакцине ће припремити наш имуни систем за заштиту против одређених заразних болести..

 

 


Menu Title