Дом Здравља Власотинце - Добродошли

У обављању делатности Дом здравља спроводи здравствену заштиту:
На спречавању, откривању, сузбијању и лечењу заразних болести и других акутних и хроничних болести, повреда и поремећаја здравља, посебно од већих социјално-медицинског значаја.
На планирању породице и развијању хуманих и одговорних односа међу половима.
Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања која воде унапређењу и очувању здравља.
Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда као и начина и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавање инвалидности.
Прати и спроводи стручно и научно утаначене методе дијагностике, лечења и рехабилитације и др.
Спроводи програме здравствене заштите.

ПРАВИЛНИК O КУЋНОМ РЕДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ (пречишћен текст) [ПДФ 191КB]

Радно време у Дому здравља Власотинце

Управа

Сваког дана од 07:00 – 14:30ч и једна субота у месецу од 07:00 – 13:00ч

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва:

Сваког дана од 07:00 – 20:00, суботом од 07:00 – 13:00ч.

Здравствена амбуланта Свође, Здравствена амбуланта Тегошница, Здравствена амбуланта Присјан, Здравствена амбуланта Ломница, Здравствена амбуланта Стајковце, Здравствена амбуланта Лопушња, Здравствена амбуланта Орашје
Сваког  радног дана од 07:00 – 14:30ч. и једна субота у месецу

Служба за здравствену заштиту деце, жена и поливалентне патронаже

Сваког дана од 07:00 – 20:00ч.

Служба хитне медицинске помоћи

Сваког дана од 00:00 – 24:00ч.

Стоматолошка служба

Сваког дана од 07:00 – 20:00, суботом од 07:00 – 13:00ч.

Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику

Одељење радиолошке заштите:
Сваког дана од 07:00 – 19:30ч.

Одељење лабораторијске заштите
Сваког дана од 07:00 – 20:00, суботом од 07:00 – 13:00ч.

Служба за специјалистичко консултативну делатност

Сваког дана од 07:00 – 14:30ч и једна субота у месецу.

Служба за правно економско-финансијске, техничке и друге послове

Сваког дана од 07:00 – 14:30ч и једна субота у месецу.

Огранак Црна Трава

Управа
Сваког дана од 07:00 – 14:30ч и једна субота у месецу од 07:00 – 13:00ч.

Амбуланта опште медицине
Сваког дана од 00:00 – 24:00ч.

Здравствена амбуланта у Саставу Река
Здравствена амбуланта у Градској
Здравствена амбуланта у Преслапу
Сваког радног дана од 07:00 – 14:30ч. и једна субота у месецу


Menu Title